👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kaninen vt 20

Skapad 2020-01-08 15:42 i Sagobackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
ny planering för Kaninen!

Innehåll

 

Planerade insatser

 

·       skapa inspirerande miljö utifrån barnens intresse för att förbättra deras samspel 

·       Aktivitetstavla, barnen väljer aktiviteter 

·       Arbeta i små grupper

 Aktionsforskning: Att skapa inspirerande miljöer för att utveckla barnens lek och fantasi.

 Barnen kommer att vara delaktiga och utveckla vår inomhusmiljö. Under höstterminen kunde vi se tydligt att det lilla rummet och köksavdelningen som inte användes så mycket. Därför kommer vi att lägga fokus först på de två områden.

 

 De här aktionerna (ändringarna) kommer vi att börja med.  

 ·       Ändra om miljön i det lilla rummet utifrån barnens tankar.

·       Skapa tydliga lekhörnor i det stora rummet. Hörna 1 bondgårdshörna, lekhörna 2 köksavdelning.

 

·       Byt ut plastleksakerna i köksavdelningen till riktiga material som alla använder hemma.

 

Innan jullovet har vi intervjuat barnen om de två olika rummen och har kommit fram till vad vi ska ha  i de olika rummen. Vi ändrade om och möblerade om utifrån barnens tankar och nu observerar vi och ska se om vi behöver göra fler ändringar eller inte.

  

Förväntade effekter

 

 Barnen får en ökad förståelse för:

 Att utvecklar sin fantasi och lekförmåga

 Att skapa lugn och ro i gruppen.

 Att barnen leker i olika lekkonstellationer.

 Att barnen tar ansvaret att välja en aktivitet och stanna kvar i leken/aktiviteten en stund. 

 

Hur får vi syn på barnens lärande

 

Genom observationer i de formella och informella aktiviteterna.

 Samtal med barn

 Genom att föra dagbok

 

Språk:

Vi kommer att fortsätta med Bornholmsmodellen. Det är en metod som innehåller många olika språklekar och boksamtal. Vi kommer att hitta matematiken i sagorna och skapa kring sagorna.

 

Behovet att träna på att lyssna och följa instruktioner finns även den här terminen. Därför kommer vi att fortsätta med högläsning i små grupper samt på olika sätt, så som att vi vuxna läser för barnen, att barnen får möjlighet att lyssna sagor från Ipad, cd spelaren, flanosagor osv. Vi kommer fortsätta med boksamtal där barnen ritar och återberättar sagorna.

 

Matematik:

 I matematikundervisningen kommer vi att arbeta med en av Bishops 6 aktiviteter. Just nu arbetar vi med Design som innehåller, sortering, klassificering, jämföra och se likheter och skillnader, former och figurer, mönster och symmetri, arkitektur och konst. Denna termin kommer vi att arbeta med mönster och symmetri, former och figurer samt arkitektur och konst.

 

Vi kommer även att fokusera oss på räkning, taluppfattning och siffror igenkännande. Självklart de 4 räknesätten kommer att komma in med olika problemlösningar där barnen argumenterar sina svar.

 

3. Barns inflytande

Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Att välja en aktivitet som det erbjuds.

barnens intresse kommer att styra skapandet i språk samlingarna. 

 

Planerade insatser

Genom att ge barnen utmaningar i vardagen som utvecklar deras förmåga att ta ansvar

Barnen är delaktiga i aktionsforskningen som handlar om vår innemiljö.

att ha språkundervisningen 3 gånger i veckan samt väva in matematik och värdegrunden i sagorna som tillhör Bornholm modellen. 

 

Förväntade effekter

 

Att barnen blir självständiga individer

 Att barnen lär sig att värna om varandra och om förskolans miljö och material.

 Att barnen plockar undan efter sig.

 

4. Grön flagg

 

Planerade insatser

 

 - diskutera med barnen varför det är viktigt att tvätta händerna ordentlig.

- förbättra utemiljön utifrån kemikaliesmart förskola, t.ex. genom att ta bort de mesta av plastleksakerna

 - att skapa egna leksaker tillsammans med barnen.

 

Förväntade effekter

 

- barnen tvättar händerna noggrannare och får en bättre förståelse varför

- barnen får en kunskap om olika material i leksaker samt en förståelse för vad de kan innehålla

- vi använder oss av mer naturmaterial i aktiviteter och den fria leken

  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18