Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 3A,kap.3, åk.4

Skapad 2020-01-08 15:42 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi ska lära oss prioriteringsregler, multiplikation med uppställning, problemlösning och lite programmering.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att formulera och lösa problem, och att välja rätt metod.

Du ska öva din förmåga att förstå och kunna använda olika matematiska ord.

Du ska träna din förmåga att diskutera och motivera varför du väljer en viss lösning.

Du ska träna din förmåga att kunna hantera de fyra grundläggande räknesätten i matematik. 

Du ska lära dig prioriteringsregler och lite programmering.

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda mattebegrepp
 • välja rätt räknesätt samt hantera de fyra räknesätten
 • använda matematiska symboler
 • använda och förstå naturliga tal
 • lösa enkla problem
 • beskriva tillvägagångssätt

Hur:

Jag kommer att lyssna på dig när vi pratar matematik

Du kommer att få visa vad du kan med hjälp av mattetest

Jag kommer att titta på hur du löser problem

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i grupp

Du kommer att få arbeta i matteboken

Du kommer att få arbeta med konkreta material

Du kommer att få träna på www.bingel.se

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favorit matematik 3A åk.4 kap.3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Jag...
Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
...känner till några begrepp och kan förklara dem med vuxenstöd
...känner till några begrepp och kan förklara dem
...känner till flera begrepp och kan använda dem i kända situationer
...känner till flera begrepp och kan använda dem i nya situationer
Jag...
Metod
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
...kan räkna multiplikation med vuxenstöd
...kan räkna multiplikation med uppställning
...kan räkna multiplikation med uppställning och minnessiffra
Jag...
Problemlösning
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
...kan lösa enkla problemlösningsuppgifter med vuxenstöd
...kan lösa enkla problemlösnings-uppgifter
...kan lösa problemlösnings-uppgifter i två steg
...kan lösa problemlösnings- uppgifter i flera steg och olika räknesätt
Jag...
Resonemang och kommunikation
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
...kan, till viss del, förklara hur jag tänker och visa det i min bok, behöver vuxenstöd
...kan, till viss del, förklara hur jag tänker och visa det i min bok
...kan förklara hur jag tänker och visar det i min bok. Dessutom kan jag tala om om svaret är rimligt eller inte
...kan förklara hur jag tänker och visar det i min bok, t ex genom att använda symboler, både skriftligt och muntligt Dessutom kan jag tala om om svaret är rimligt eller inte
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: