Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn förr i tiden

Skapad 2020-01-08 15:50 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Tänk om du skulle varit barn förr i tiden... Vad hade du för leksaker? Vad lekte du för lekar? Gick du i skolan? Hur bodde du? Vilka bodde du tillsammans med? Kanske har du fler frågor om hur det var att vara barn förr i tiden?
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)
Tänk om du skulle varit barn år 1920... Vad skulle du haft för leksaker? Hade det varit självklart att du fick gå i skolan? Fanns det fritids? Hur kunde en skoldag se ut? Kanske har du fler frågor om hur det var att vara barn förr i tiden?

Innehåll

Mål för elev

* Du ska visa att du vet något om hur det var att vara barn förr i tiden.
* Du ska kunna ge exempel på likheter/olikheter i barns liv i olika tider och jämföra med dig själv.
* Du ska kunna skriva enkla faktatexter med hjälp av stödord/tankekarta.


Innehåll

Vi ska arbeta med temat "Barn förr i tiden". Du ska bland annat få lära dig hur barn lekte, bodde och gick i skolan förr i tiden.

 

Genomförande

Du kommer att få:

* lyssna till muntligt berättande.
* läsa enkla faktatexter, göra tankekartor och skriva egna faktatexter.
* rita bilder och skriva bildtexter.
* se film.

Bedömning

Du ska visa att du kan:

* läsa och skriva enkla faktatexter.
* skriva egna texter med hela meningar, stor bokstav, mellanrum och punkt.
* att kunna samtala och göra jämförelser hur det var att vara barn förr i tiden och nu.
* arbeta enskilt och samarbeta med andra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: