👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 9, våren 2020

Skapad 2020-01-08 15:58 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Du får möjlighet att bredda och utveckla dina kunskaper i det franska språket. Vi kommer att öva på att kommunicera muntligt och skriftligt i olika situationer och för olika syften, att vidareutveckla förråd av ord och fraser, att öka förståelse av talad och skriven franska, samt vidareutveckla kunskaper i det franska språkets uppbyggnad, uttal och intonation.

Innehåll

 

Vi arbetar till vissa delar med läromedlet Chez Nous 4, men använder oss även av autentiska texter från olika källor och medier. I början av terminen kommer vi att fokusera på text- och hörövningar och därefter mer på muntlig och skriftlig produktion. Under läsåret kommer vi i huvudsak att arbeta med följande innehåll: 

 • Berätta vad som har hänt och vad du har gjort, hur det var förr i tiden eller när du själv var liten
 • Olika frågekonstruktioner
 • Berätta om dina morgonrutiner 
 • Uttrycka känslor och åsikter, argumentera
 • Skillnader mellan den svenska och franska skolan
 • Olika texter, musik, radio-/tv-program, filmer etc för vidare muntlig och skriftlig bearbetning och fördjupning

 

Form/grammatiska strukturer:

 • Repetera verbböjningar och tempus
 • reflexiva pronomen


Bedömning:

Muntliga och skriftliga uppgifter av olika slag förekommer och vi har kontinuerlig uppföljning och utvärdering av lärandet. Du ges möjlighet att visa dina kunskaper, både muntligt och skriftligt, i grupp och individuellt.

 

Genom att tänka på följande kan du utveckla din franska:

 • Fokusera och delta aktivt i lektionsarbetet, som bygger på att du ska utveckla din färdighet att läsa, skriva, tala och lyssna/förstå

 • Läsa och översätt aktuell text ofta, flera gånger

 • Göra de övningsuppgifter som tillhör aktuellt kapitel

 • Du kan jobba med aktuellt kapitel på www.ovningsmastaren.se och för att lyssna på texterna använder du www.ljudmastaren.se

 

Fransk grammatik

Länkar till ordböcker

Utveckla din franska - 30 dagars utmaning - 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Franska

E
C
A
Tala
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du pratar franska. Ditt uttal är förståeligt. Din grammatik är inte helt korrekt, t.ex. verbböjning, men du gör dig förstådd.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar när du pratar franska. Tydligt uttal. Du har ett visst flyt i ditt prat. Du visar att du förstått de grammatiska moment vi arbetat med, t.ex. verbböjning, även om det blir lite fel ibland.
Du kan formulera dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Mycket tydligt uttal. När du redovisar muntligt gör du det med flyt. Du har god koll på den grammatik vi arbetat med, t.ex. ordföljd och verbböjning.
Läsa och lyssna
Du förstår sammanhangen/helheten i texterna vi läser (även om du inte förstår alla ord). Du kan återberätta med egna ord vad texten handlar om i stort. Du kan förstå det viktigaste i tal i lugnt tempo (även om du inte förstår allt)
Du kan läsa texterna och förstå det huvudsakliga innehållet samt även tydliga detaljer. Du kan kommentera innehållet med egna ord, både helhet och detaljer. Du förstår det mesta i tydligt tal och kan även uppfatta tydliga detaljer
Du förstår texterna vi läser och kan dessutom uppfatta väsentliga detaljer. Du förstår det mesta och uppfattar även väsentliga detaljer i tydligt tal. Du kan översiktligt redogöra för detta och kommentera innehåll och detaljer
Skriva
Du kan skriva enkelt och begripligt. Du kan t.ex. välja bland texter och talat språk samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan även göra enkla förbättringar av dina egna texter . Enkla ord, enkel meningsbyggnad Även om grammatik och stavning inte är korrekt så kan man förstå dig.
Du kan formulera dig relativt tydligt när du skriver. Du kan t.ex. välja bland texter och talat språk samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan också bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter Varierat ordförråd, varierad meningsbyggnad, stavning fungerar bra God koll på de grammatiska moment vi arbetat med, t.ex. verb.
Du kan formulera dig relativt tydligt och sammanhängande och i viss mån anpassa skriften till mottagarna. Du kan t.ex. välja bland texter och talat språk samt på ett relevant och effektiv sätt använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan också bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter Mycket varierat ordförråd, varierad meningsbyggnad och god stavning. Mycket god koll på de grammatiska moment vi arbetat med, t.ex. verbböjning.