👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv - Läsförståelsetest

Skapad 2020-01-08 16:33 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att göra ett läsförståelsetest som liknar det nationella provet i år 9, fast anpassat för just år 7.

Innehåll

Syftet med att göra ett läsförståelsetest är att testa hur förmågorna att läsa och förstå olika sorters texter är hos eleverna. Utifrån resultatet på testet kan vi sedan styra undervisningen, kollektivt och individuellt, för att kunna jobba effektivt med dessa förmågor under fortsättningen av terminen och högstadiet. 

Undervisningen går ut på att eleverna läser halva texthäftet under lektion 1, svarar sedan på de frågor som är kopplade till de texterna under lektion 2, och gör sedan andra halvan av testet på samma sätt under lektion 3 och 4. 

Elevernas kunskaper redovisas skriftligen (eller muntligen om det behövs) vid två provtillfällen. 

Matriser

Sv SvA
Sv - Läsförståelsetest

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.