Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap Vt 2020

Skapad 2020-01-08 18:27 i Njutångers förskola Hudiksvall
Blåklockans pedagogiska planering om Vatten som fenomen
Förskola
Blåklockans pedagogiska planering om vatten som fenomen.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Naturvetenskap - vatten

Tidsperiod: vecka 2-5 

Förskolans namn: Njutångers förskola 

Grupp: Blåklockan 

Barnens ålder: 1-5 år 

År och datum: 2020

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Naturvetenskap - vatten

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Huvudområde: Naturvetenskap - Vi vill ge barnen förutsättningarna att kunna samtal om, ställa frågor om, utforska, beskriva med olika uttrycksformer om vatten och kring dess fysikaliska fenomen. 

Övriga områden

Teknik: Vi pratar med barnen och visar på hur man kan använda vatten som kraftkälla. Hur vatten transporteras. 

Matematik: Volym. Vatten har olika volym i dess olika aggregationstillstånd vilket är rätt lätt att visa. Hel och halvfullt glas med vatten. 

Språk: Olika nya termer och berättande. 

Digitalisering: Vi filmar och tar kort på det vi gör. Vi tar reda på information om vatten och vad det kan vara bra för via internet. Ge barnen förutsättningar att lära sig om internet som en informationskälla.

Pulshöjande aktivitet: Vi dansar som vatten och implementerar det i våran rörelseaktivitet.

Normer och värden: Vi har gjort om grupperna till åldersblandade grupper. Vi ser att de äldre barnen får utveckla omsorg mot de yngre barnen och visa dem hur man gör. 

Hur kommer arbetet att läggas upp? 

Under vecka 2 och 3 kommer vi att prata med barnen om naturvetenskap och vatten för att ta reda på lite vad de vet om ämnet. 

Under vecka 3 så kommer vi att ha en workshop tillsammans med hela förskolan där vi delar in barnen i olika grupper och så kommer vi att gå runt på olika stationer och göra olika experiment. Vi kommer att jobba med vatten, luft, ljus, ljud och även våra sinnen under denna vecka. 

Under veckorna 4 och 5 så kommer vi att fortsätta att jobba med vatten utifrån vad barnen är intresserade av och var de befinner sig.

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper?

Vi pratar med barnen om naturvetenskap och på så sätt får vi reda på vad barnen kan och vad det har för erfarenhet och vilka förkunskaper de har.

Hur görs barnen delaktiga?

Vi har bestämt att vi jobbar vidare med vatten. Barnen görs delaktiga via dokumentationerna och att vi lyssnar in på vad de är intresserade av.

 

Vem är ansvarig?
All personal är ansvarig 
-Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Barnen - Genom bilder och reflektion

Pedagoger - Genom dokumentation nr 1, 2, 3 och unikum

Föräldrarna - Bilder, unikum och så dokumentation 3 

Planeringen upprättad av:

Niklas, Marie, Emil och Anneli på Blåklockan.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: