Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi årskurs 2, våldsdelarna och världshaven

Skapad 2020-01-09 05:57 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 2 Geografi Svenska
Du skall få lära dig mera om vilka landområden och hav som finns på jorden. Vi skall lära oss begrepp som världsdel, världshav och väderstreck.

Innehåll

Tidsperiod

 

Kunskapskrav och bedömning

Du ska:

- kunna berätta vad en karta är och vad den används till.

- veta namnen på de fyra väderstrecken.

- kunna göra en enkel karta över t ex ditt eget rum.

- kunna namnen på världsdelarna och världshaven.

- kunna med hjälp av de fyra väderstrecken kunna beskriva läget på en världsdel eller världshav.

- kunna utforma en faktatext med tillhörande bild.

 - muntligt kunna redovisa något från området i en mindre grupp. 

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer behandla följande begrepp: 

världsdelar, världshav, kontinenter, jordglob, kartbok,  väderstreck, väster om, öster om, norr om och söder om.

Du kommer att få:

- måla världsdelarna på en karta och sätta ut deras namn samt sätta ut namnen på världshaven.

- skriva faktatexter om världsdelarna utifrån en tankekarta.

- lära dig vilka olika väderstreck det finns. 

- lära dig om kartor, att de är ritade i olika skalor och att de avbildar något uppifrån.

- träna på att rita föremål uppifrån tex rita av ditt rum.

- se på filmer. 

Elevens ansvar och inflytande

Du förväntas vara aktiv på lektionerna och lyssna vid genomgångar samt utföra arbetsuppgifter efter bästa förmåga.

Du förväntas samarbeta med en kamrat vid olika tillfällen under arvtet.

Du har inflytande över dina texter och bilder. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  Ge   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: