👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva faktatexter om världsdelar

Skapad 2020-01-09 07:19 i Hamburgsundskolan Tanum
Skriva faktatexter
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Klassen har läst olika faktatexter om de sju olika världsdelarna. Nu ska vi skriva egna faktatexter med hjälp av tankekartor där vi skriver stödord.

Innehåll

Det här ska du lära:

 • Vad är en faktatext?
 • Kunna läsa och förstå enkla faktatexter.
 • Göra en tankekarta med stödord. 
 • Skriva en faktatext med hjälp av stödord.
 • Beskriva fakta för andra.

Så här ska vi arbeta:

 • Läsa olika faktatexter.
 • Öva på att göra tankekartor.
 • Skriva en faktatext för hand och sedan på Ipad. 
 • Läs igenom din text och se till att du har med alla stödord.
 • Fundera kring om du vill ändra något.
 • Skriva meningar med storbokstav och punk och med läslig handstil.
 • Göra en bild som passar till din faktatext eller hämta en på nätet.

Så här ska du få visa:

 • Göra en tankekarta.
 • Skriva en faktatext. 
 • Använda dina stödord i texten.
 • Välja ut de fakta du tycker är viktiga. 
 • Skriv var du fått informationen ifrån dvs källan.
 • Bedömningen sker utefter  Skolverkets bedömningsstöd nivå B1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3