Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre av världsreligionerna - Kristendom, Judendom och Islam

Skapad 2020-01-09 07:19 i Sollebrunns skola Alingsås
Pedagogisk planering för religionerna kristendom, judendom och islam.
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap
Vad är religion? De tre religionerna kristendom, Judendom och Islam är 3 av våra världsreligioner. De har mycket gemensamt. Vad finns det för likheter? Vad finns det för skillnader? Du ska få veta lite om deras viktigaste texter och delar samt traditioner.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Arbetsområdet handlar om vad religion är och vad människor tror på. Vi kommer att arbeta med de tre religionerna kristendom, judendom och islam.

 • viktiga platser och byggnader
 • tankar om rätt och fel
 • vad personer som är troende gör
 • att känna till skillnader och likheter i de olika religionerna.
 • symboler 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta så här:

 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • titta på film och bildspel
 • läsa och skriva faktatexter
 • lyssna på berättelser

Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer bedöma din förmåga att berätta om:

 • de olika symbolerna
 • några olika platser för religionsutövning, och kunna koppla samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • någon berättelse ur respektive religion
 • någon likhet och skillnad mellan religionerna

Kopplingar till läroplan

 •  
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 •  
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Hur du får visa vad du kan:

Du ska visa att du kan göra jämförelser och se likheter och skillnader mellan de tre religionerna.

Du visar det genom att delta i diskussioner under arbetets gång samt ett läxförhör i slutet av området där du visar att du kan skilja på de olika sakerna ur religionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: