Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomen, periodiska systemet mm

Skapad 2020-01-09 08:04 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Kemi
Du ska få lära dig om atomen, periodiska systemet mm

Innehåll

Kunskapskrav

Faktakunskaper

Du ska:

 • Förklara begreppen: atom, elementarpartiklar, proton, neutron, elektron, valenselektron, atomkärna, elektronskal, molekyl, grundämne, kemisk förening, jon, atomnummer, atommassa, isotoper, period, grupp.

 • Förklara vad som mena med ädelgasstuktur. 

 • Rita och beskriva atomer med hjälp av periodiska systemet. 

 • Beskriva och använda periodiska systemet (period, grupp, metaller, icke metaller, halvmetaller, alkalimetaller, halogener, ädelgaser). 

 • Ha kunskap om olika metaller och metallers egenskaper.

 • Förklara hur joner och jonföreningar bildas samt hur jonerna i jonföreningen hålls ihop.

 • Förklara hur en molekyl bildas samt hur atomerna i en molekyl hålls ihop. 

 • Förklara om atomer som reagerar med varandra bildar en jonförening eller en molekyl med hjälp av periodiska systemet. 

 • Ha kunskaper om korrosion samt om hur det kan förhindras.

 • Använda spänningsserien för att dra slutsatser kring korrosion. 

 

Laborativt arbete

 • Planera och utvärdera laboration om korrosion.

Genomföra och utvärdera olika laborationer inom området. 

Uppgifter

 • Inlämning Löslighet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: