Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Sverige år 4

Skapad 2020-01-09 08:37 i Lunds skola Hudiksvall
Grundskola 4 Geografi
Vi skall arbeta med Sveriges geografi och titta närmare på våra landskap, största städer, tätorter, vatten och berg. Vi skall lära oss om Sveriges naturtyper och vilka naturtillgångar vi har i Sverige. Du kommer att lära dig att använda kartor.

Innehåll

Elevdel

Konkreta mål

Du ska:
känna till Sveriges olika naturtyper. (ex jordbruksbygd, skogsbygd, fjällbygd, )

kunna Sveriges viktigaste naturresurser och hur de används. (bördig jord, skog, järnmalm, vatten)

ge något exempel på hur människan har påverkat/förändrat livsmiljön.

veta var det finns störst och minst befolkning i Sverige och varför det är så.

kunna namn och läge på Sveriges landskap, större orter, berg, hav och vatten.

kunna göra jämförelser mellan olika landskap

kunna använda kartan

kunna geografiska begrepp

Undervisning

Du kommer att få:

delta i muntliga genomgångar och diskussioner

se på filmer

arbeta med kartor

ta del av och arbeta med texter i geografiboken, andra faktaböcker och Internet genom att t.ex. svara på frågor, göra tankekartor,

arbeta individuellt

arbeta i par/grupp

göra muntliga redovisningar

träna på att argumentera i olika frågor

Bedömning

Se matris.

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: