Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2020-01-09 08:50 i Stråtjära skola Söderhamn
Grundskola F – 6
Vi lär oss om FN, Unicef och barnkonventionen. Varför finns FN och Unicef vad gör de? Vi lär oss om barns rättigheter och gör jämförelser med andra länder.

Innehåll

 Undervisning

Du ska få lära dig om barns rättigheter genom att:

 • samtala kring barnens rättigheter
 • diskutera barnkonventionen och gestalta någon av dess regler
 • Arbeta tillsammans på olika kreativa sätt

 

 Tid

Vi kommer att arbeta med detta under ca 10 lektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  Sh   3

Matriser

Barnkonventionen - FN

Du håller på att lära dig
Du kan
Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Berätta om några av barnens rättigheter i skolan och hemmet.
Du behöver stöd med att berätta om vad barn har för rättigheter i skolan och hemma.
Du kan berätta om barns rättigheter och ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemmet.
Berätta om barnkonventionen och vad den är till för.
Du behöver stöd med att berätta om barnkonventionen och vad den är till för.
Du kan berätta om barnkonventionen och vad den är till för och ge exempel på regler som finns i den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: