Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vecka 2-6 vt 2020

Skapad 2020-01-09 08:54 i Båtsmansskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Svenska
Debattartikel och debatt

Innehåll

Debattartikel och debatt

 

Under vårterminens första veckor kommer vi att arbeta med debattartiklar och debatter. Ni kommer få göra följande:

 

 • lära er om debattartikelns uppbyggnad

 • läsa debattartiklar

 • analysera debattartiklar

 • skapa debattartiklar i grupp genom diskussioner och faktasökande

 • skriva egen debattartikel

 • arbeta med källor och källkritik 

 • förbereda och genomföra debatter i grupp 

 • ställa frågor och diskutera Centralt innehåll vi arbetar med:

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 

 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken 

Tala, lyssna och samtala

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. 

Berättande texter och sakprosatexter

 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Språkbruk

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Kunskapskrav vi arbetar med:

 • skriva texter

 • söka, väja ut och sammanställa

 • sammanställningar

 • ge omdömen och bearbeta text 

 • samtala och diskutera

 • muntliga redogörelser 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: