Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2020-01-09 08:58 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Texttyp: Faktatext
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi drar igång vårterminen genom att skriva och läsa faktatexter för att lära oss mer om genren. För att kunna göra detta behöver vi veta hur vi söker fakta från trovärdiga källor och vad som skiljer åsikter och fakta åt.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med faktatexter genom att:

- Läsa befintliga faktatexter och hitta det mest väsentliga i dessa

- Lära oss mer om genren disposition och hur man skriver en fungerande faktatext

- Skriva egna faktatexter om av Malin förutbestämda ämnen

 

v.2 

- Vi skriver egna plojtexter i grupp

v.3

- Vi läser faktatexter från nätet och pratar om hur tillförlitliga texterna kan anses vara

v.4

- Vi tittar på exempeltexter på olika betygsnivåer och jämför dem med varandra

- Vi börjar skriva på våra egna faktatexter

v.5

- Vi skriver våra egna faktatexter och omarbetar dessa fortlöpande efter feedback

v.6

- Vi skriver färdigt texterna och jämför dem med de första plojtexterna vi skrev i början

 

Under tiden som vi arbetar med faktatexterna arbetar vi som vanligt med språkriktighet och läsning av romanen. 

 

 

Uppgifter

 • Faktatext exempel

 • Faktatext exempel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: