Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rundpingis Strandens fritids

Skapad 2020-01-09 09:02 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 6
Rolig och fartfylld aktivitet!

Innehåll

 

Lärmål.

 Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga

genom att få delta i fysiska aktiviteter.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och

därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva.

Aktiviteten ska lära barnen att vänta på sin tur och acceptera en förlust utan några sura miner. Det ska även förbättra deras färdigheter och bollkontroll.

 

Planering av utvärdering.

 Återkoppling efter aktiviteten. Diskussion om vad som gick bra, vad som gick mindre bra och om där finns något vi/jag kan göra annorlunda till nästa gång.

 

Undervisning.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga

genom att få delta i fysiska aktiviteter.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och

därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva.

 10-15 elever åt gången i skolans stora entré. Jag går igenom allmänna enkla regler inom pingis. Vi delar upp oss ungefär lika många på var sin sida av bordet. Därefter spelar vi och har kul!

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: