Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En dramatisering av Rödluvan och vargen

Skapad 2020-01-09 09:03 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 6
Teater

Innehåll

 

Lärmål. Utforska sin förmåga att kommunicera och agera inför andra


 Planering av utvärdering: Stämma av samarbetet och kommunikation

 

Undervisning: Läser sagan för elevgruppen, ställer frågor: Hur många karaktärer finnns . vilka är dom, hur ser omgivningen ut, vem vill göra vad?

 

 

 

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: