Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande Lilla Sör 2019

Skapad 2020-01-09 09:12 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i den styrda aktiviteten och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där det synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

 

Läroplansmål

•Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

•utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. 

 

Planerade insatser

• vi pedagoger ska vara närvarande i barngruppens vardagssituationer som kan uppstå och hjälpa barnen att sätta ord på sina tankar och åsikter, samt hjälpa barnen att trösta en kompis när det varit en konflikt

• vi ska använda oss av böcker och dramatisering

 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken)

• när vi kan se att barnen hjälper varandra och tröstar varandra  

 

Metodval
Observation

Dokumentation

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: