Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteSafari 1B

Skapad 2020-01-09 09:14 i Musiklådan Grundskolor
Vi kommer att arbeta med matematik på flera olika sätt: muntligt, skriftligt, laborativt, mattespel. Vi kommer att arbeta inom talområdet 0-10. Addition och subtraktion. Allt detta genom matteboken "matte safari" 1 A.
Grundskola 1 Matematik
Under vårterminen arbetar klassen med Matte Safari Direkt 1B. Vid sidan av det har olika elever olika böcker, en del för att repetera kunskaper och en del för att fördjupa kunskaper.

Innehåll

 

Här får eleven träna sig på olika matematiska resonemang kring olika moment, både i storgrupp och mellan elever, vilket utgör en central del av undervisningen. I det enskilda arbetet får eleven träna färdigheter och bygga upp en säkerhet i att att använda olika lösningsmetoder. Vi kommer att arbeta med matematik på flera olika sätt: muntligt, skriftligt, laborativ, matematikspel. Vi kommer att arbeta inom talområdet 10-20 samt talområdet 0-100.

Konkreta mål 

Du kommer att få utveckla förmågan att:

-Förstå och använda talen inom talområdet 10-20 samt 0-100.
-Förstå och kunna använda räknesätten addition och subtraktion.
-Förstå matematiska begrepp som fler, färre, lika många.
-Förstå och kunna använda dig av tiotal och ental.
-Känna till och förstå längd, vikt, former, klockan samt pengars värde.

 Bedömning 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- Att du förstår addition, subtraktion och likhetstecknets betydelse.
- Att du inom talområdet 10-20 kan talens grannar, antal-siffra, addera och subtrahera och dela upp talen.
- Att du förstår begreppen tiotal och ental, 
- Att du kan känna igen de geometriska formerna, pengars enheter, enheterna kg, mm, cm, dm, m, 

Du bedöms genom muntliga och praktiska övningar och skriftliga tester.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Mattesafari 1B

Ny nivå
Ny nivå
Kapitel 6 Tal
Jag vet hur man räknar med talen 10-20
Jag har kunskaper om ental och tiotal
Jag är säker på talraden från 0-20
Kapitel 7 Plus
Jag vet att man kan byta plats på talen i plus
Jag kan räkna med plus mellan 10-20.
Jag kan ta hjälp av entalen när jag räknar med plus.
Jag vet vilka tal som tillsammans är 20.
Jag kan läsa och lösa textuppgifter inom talområden 0-20.
Kapitel 8 Minus
Jag kan räkna med minus mellan 10 och 20.
Jag kan ta hjälp av entalen när jag räknar med minus.
Jag kan läsa och lösa textuppgifter med minus inom talområdet 0-20.
Kapitel 9 Plus och Minus
Jag kan skilja mellan plus och minus inom talområdet 0-20.
Jag vet hur man använder plus och minus när jag handlar.
Jag vet vilket räknesätt jag ska använda när jag löser textuppgifter.
Kapitel 10 Upp till 100
Jag kan talen från 0-100.
Jag kan räkna med 10 i taget.
Jag kan räkna plus med tiotal.
Jag vet vilka tiotal som tillsammans är 100.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: