Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande

Skapad 2020-01-09 09:16 i Tommelitens Föräldrakooperativ Fristående förskolor
Förskola

Innehåll

Vad

Alla barn ska bli lyssnade på och kunna påverka sin situation

Varför

Vi vill stärka barnens tro till sig själv och känna sig betydelsefulla och att de får påverka sin livssituation.

Barnkonventionen skriver i artikel 12 "Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska respekteras."

Hur

 Pedagoger tar sig tid att lyssna på barnen och låta  åsikter och önskemål att påverka i verksamheten. Det kan vara allt ifrån önskemål av aktiviteter, mat och dokumentation. Vi intervjuar och diskuterar och planerar verksamheten tillsammans pedagoger och barn.

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: