Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt-20

Skapad 2020-01-09 09:19 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundsärskola 4 – 6 Matematik
Under vårterminen -20 kommer vi att arbeta med olika begrepp,metoder och strategier inom matematik på olika nivåer.

Innehåll

Arbetsområde

Du kommer att jobba mycket med taluppfattning med naturliga tal 1-20.

Du kommer att arbeta med de fyra räknesätten och likhetstecknets innebörd.

Du kommer även att arbeta med begrepp som dubbelt och hälften.

Di kommer arbeta med att tyda klockan. 

Du kommer att arbeta med sedlar och dess valörer samt dess användning som betalningssätt. 

I vårt arbete kommer du att arbeta med olika ord, uttryck, begrepp och symboler inom matematik.

Du kommer att få prova på programmering.

Förmågor att utveckla

Du kommer utveckla din förmåga att använda olika metoder för att räkna och lösa uppgifter.

Du kommer att träna din förmåga att reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning.

Du kommer att träna din förmåga att ange analoga klockslag. 

Du kommer även utveckla din kunskap kring betalningssätt och pengars värde. 

När vi jobbar i matematik kommer du att träna på att använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Arbetssätt

Du kommer att göra beräkningar med papper och penna, men även via olika sidor på nätet bl.a. Skolplus, Nomp och Bingel.

Du kommer att få arbeta praktiskt med pengar och lego och uträkningar 

Du kommer att delta i matematiska diskussioner i par och i helklass. Du kommer att arbeta med digitala verktyg. Under ditt matematiska arbete får du tillgång till de redskap, konkret material och stöd du behöver. 

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd och få feedback kring hur du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1-10.

Du kommer dessutom bli bedömd i hur du medverkar/gör beräkningar och löser additions- och subtraktionsuppgifter inom talområde 1 - 20 och 1 - 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.

Du kommer att bli bedömd kring hur väl du kan tyda klockan. 

Du kommer att bli bedömd i hur väl du löser olika problem.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  1-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  1-6
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  1-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  1-6
 • Likhetstecknets innebörd
  Ma  1-6
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
  Ma  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.
  Ma  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  E 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1000.
  Ma  C 6
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 -100 på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
  Ma  C 6
 • Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  C 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1000.
  Ma  A 6
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 -1000 på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
  Ma  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  A 6
 • Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 1-6, grundsärskolan

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
ännu mer...
Vardagliga situationer
 • Ma  1-6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till delvis fungerande lösningar.
Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till väl fungerande lösningar.
Matematisk information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
Eleven kan också på ett väl fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
Beskriva information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven bidrar till att beskriva informationen i någon tabell eller något diagram.
Eleven beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven beskriver informationen i någon tabell eller diagram på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa, skriva & storleksordna
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1000.
Additions- och subtraktionsuppgifter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 20 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1- 1000 på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 -1000 på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Sträckor, massor & volymer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven bidrar till att mäta och avläsa sträckor.
Eleven mäter och avläser sträckor med viss säkerhet.
Eleven mäter och avläser sträckor med säkerhet.
Resonemang om rimlighet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra enkla resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Omdömen om rimlighet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: