Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt förflyttning

Skapad 2020-01-09 09:35 i Bullerbyn Hedemora
Förskola
Förflyttning, vad är det? Att förflytta sig själv genom att till exempel springa, hoppa, krypa och klättra. Förflytta sig med cykeln ute på förskolans gård. Att förflytta material kan vara att ösa sand eller vatten genom trattar eller från spade till hink eller ha färg på penseln och måla på papper. Att byta förskola eller flytta med sin förskola till andra lokaler. Förflyttning finns överallt så det är bara att sätta på sig "förflyttningsglasögonen och slänga sig ut"!

Innehåll

 

Förflyttning

Varje dag förflyttar vi oss på olika sätt, vi förflyttar olika föremål. Hur gör vi det och varför gör vi det? 

 

Barn lär på hundra olika sätt och är bekväma i lika många. Därför behöver vi vara breda i vårt val av material och aktiviteter. Vi kommer att arbeta i både små grupper och i stora grupper.

 Reflektionen kommer att ske genom att lyssna på barnen och pedagogerna

 Vi kommer under vårterminen arbeta med olika "små projekt" inom det stora området förflyttning. Allt detta under ett lustfyllt.

 Vad vill vi att barnen ska uppleva/lära sig?

Vi vill utmana barnen i det de uppvisar intresse för. Och därifrån uppleva och förundras. Den digitaliserade delen kommer att vara verksam för dem, även som producenter. Intressen och upplevelser kanske är olika för alla barn, eller kanske inte?

 Hur ska vi planera miljön, inom- och utomhus?

Vi skapar en miljö som erbjuder och ger möjlighet till utforskande genom olika material och uttryckssätt. Vi tar med oss projektet ut på gården, till närmiljö och till de platser/miljöer som vi besöker tillsammans med barnen.

Hur presenterar vi nya material?

Vi skapar en miljö som erbjuder och ger möjlighet till utforskning genom olika material och uttryck. Vi gör tillägg under projektets gång. Och vi intrododucerar nya material tydligt och i barnens takt.

Nya begrepp vi vill introducera?

Beroende på hur barnen reflekterar kring ämnet och vi ser hur projektet fortlöper väljer vi därefter ut vilka begrepp som skall introduceras.

 Hur fokuserar vi på barnens lärande, deras möjlighet till inflytande, jämställdhetsfrågorna och värdegrunderna i det vi planerar?

Vi använder oss av kommunens värdegrund och arbetar utifrån den. 

Hur kopplar vi nämndmålen/enhetsmålen/fokusområden till vårat projekt?

Vi arbetar i mindre grupper.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: