👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALL Vaxö Resarö 2020

Skapad 2020-01-09 09:37 i Förskolan Båten Vaxholm Stad
Förskola
Beskriv här syftet med varför ni valt just detta fokusområde utifrån de observationer, dokumentationer och reflektioner ni i arbetslaget gjort under den senaste tiden. t.ex. ett intresse ni observerat hos barnen som ni vill arbeta med för att skapa förutsättningar för barnen att utveckla sina språkliga förmågor

Innehåll

Mål

Vilket eller vilka mål i Förskolans Läroplan (LpFö18) är nu i fokus, vad är det ni vill skapa förutsättningar för barnen att utveckla?

Vad vill vi att varje barn ska få förutsättningar att utveckla vad gäller förmågor, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet

t.ex.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla....

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Målkriterier/Förväntat Nyläge

Utifrån det nuläge inom fokusområdet ni kartlagt hos barnen (med hjälp av observationer och reflektioner) och dokumenterat i ert PUT underlag/veckoreflektion (VAR ÄR VI?) beskriver ni ert förväntade nyläge, vad är det ni vill att er undervisning inom fokusområdet ska leda till, vad säger gör och visar barnen efter avslutat arbete som visar att ni har nått ert mål (VAR SKA VI?)

Hur gör vi?

Hur organiserar vi i tid rum och grupp? Vilka arbetssätt och metoder ska vi använda i utbildning och undervisning? Vilka teoretiska ingångar har inspirerat er i er planering? Vilka olika digitala verktyg ska förstärka er undervisning och på vilket sätt? Hur planerar ni att dokumentera för att synliggöra arbetet för barn och pedagoger, synliggöra lärandet för grupp och individ och möjliggöra reflektion, uppföljning, utvärdering och analys.