Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Engelska 8F v.2-11 vt20

Skapad 2020-01-09 09:38 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Engelska
During the following weeks, we are going to read and listen to the book “The Absolute True Diary of a Part Time Indian”. We will use an online novel so you can choose to read or listen to the novel or mix between the two. We will also read texts, do listening exercises and watch clips and discuss the situation of Native Americans in the U.S.A.

Innehåll

 

 

 Week

Monday  (60 min)

Thursday (60 min)

2

 

Christmas break

Welcome back to class!

We’ll start this lesson by getting to know each other a bit better and introducing the new theme.

3

Pre- reading exercises

We’ll read/listen to chapters 1 and 2.

Work with reading comprehension (3)

Homework: Read chapters 2-5 (p. 7-43)

at home

4

We’ll read/listen to chapters 6 – 11 together (p. 44-81)

 

Homework: Read chapters 12-15

(p.82-113) at home.

We’ll read/listen to chapters 16 – 19

(p. 114-134)

Listening exercise – Children of the plains. (7)

Homework: Read chapters 20 – 22

(p.135-158) at home. 

5

 We’ll read/listen to chapters 23 – 24 (p.156-178)

Listening exercise – Interview with Sherman Alexie

Homework: Read chapter 25- 26

(p.179-198) at home

 

We finish reading the book, chapters 27 (p.199-213)

Homework: Finish the book, chapters 28-30 (p.214-230)

6

Group discussion (After you read)

Intro on the speech

You will be given a task to prepare. (5)

Start working on your speech

Continue working with your oral presentations.

7

 Continue working with your oral presentations.

 

Homework: Work on your presentation!

It might be your turn next time

Oral presentations: Let’s listen to your fantastic presentations!

 

8

Oral presentations: We’ll listen to the remaining speeches. 

 

9

Spring break

10

We’ll go through instructions for the essay writing

Speaking exercises etc.

 

Essay writing: You will write about given topics from the book. (6)

 

11

Finish writing your essay

 

 

  Arbetsform: Vi varvar läsning/lyssning under lektionstid med läsning hemma. Viktigt att du följer takten och läser det du ska hemma. Du kommer         att göra en muntlig presentation och skriva en uppsats kring temat för boken.

 

Litteratur: Vi läser boken ”The Absolutely True Diary of a part-time Indian” av Sherman Alexie. The text will be available on this website, you will need to bring your Ipad for every class to follow along in the text as we listen.

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Absolutely.True.Diary/preview.html

 

Bedömning:

·       Uppsats under lektionstid

·       Muntlig presentation

 

Mål:

 

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

Matriser

En
Åsö eng 7-9

E
C
A
Förstå tal
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera & agera
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i tal
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig i skrift
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: