👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorrar

Skapad 2020-01-09 09:38 i Ökna förskola Örebro
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Djur i skogen, ekorrar. Vi vill ta reda mer om ekorrar. Var bor de? Vad äter de? Vad är en ekorre och vad är en kotte?

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Vi går till skogen varje vecka och tittar på djur och växter. Vi hittar många kottar i skogen och barnen säger - Titta en ekorre. Så vi vill lära barnen vad som är en ekorre och vad som är en kotte.   

MÅL

Vi vill att barnen ska få förståelse och visa hänsyn för naturen och det som lever och växer i den.

METOD

Vi går till skogen för att se om vi kan se ekorrar och visa skillnaden på ekorre och kotte. Vi använder oss även av Ipad och projektor för att titta på bilder från internet och som barnen och vi pedagoger tagit. Vi försöker involvera föräldrarna genom att få reda på vad olika saker heter på barnens hemspråk.

DOKUMENTATION

Dokumentation i text och bild på avdelningens lärlogg och vår dokumentationsvägg.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar på våra reflektioner och även tillsammans med barnen då vi använder oss av projektor och vår dokumentationsvägg för att titta på bilder/filmer vi tagit.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18