Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historian och kulturen

Skapad 2020-01-09 09:57 i Parkskolan Norrtälje
Takt och rytm
Grundskola 4 – 5 Musik
Konstmusik Folkmusik och Populärmusik. Vad är det? När kom de olika beteckningarna och vad innefattar de?

Innehåll

Tidsperiod mellan vecka 5-12

Arbetsformer

 Vi kommer att ta reda på i grupper vad kulturmusik folk musik och populär musik är.

När kom musiken, vilket år kom vad?

Vad är traditionell musik och vad är lätt tillgänglig musik.

Vi kommer att titta på en film om just omvändning av klassisk musik till det mordernare.

Vi kommer att arbeta med arbetsblad.

Vi kommer att jobba vidare på de olika genres som finns.

Vi kommer prata om kulturell musik och musikens fokus i kultur.

Ni skall lämna in en uppgift om musikaliska kulturen i ett land ni själva väljer.

 

 

 

MÅL

 

Du skall kunna urskilja  viss musik ur dess genre beteckningar.

Du skall lära dig om musikens ursprung och historian.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
    Mu
  • Centralt innehåll
  • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
    Mu  4-6

Matriser

Mu
History

Ej Uppnådd
Uppnådd
Eleven deltar aktivt i arbetet i grupp
Eleven kan namnge minst en sak om konst,folk och populärsmusik
Eleven kan nämna ett fåtal kulturella genre
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: