Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2020-01-09 10:11 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Kemi
Du ska få lära dig om syror och baser

Innehåll

Syror och baser                           (Ke)

Kunskapskrav

Faktakunskaper

Du ska kunna:

·   Ge exempel på någon indikator och beskriva deras egenskaper

·   Redogöra för pH-skalan och pH-värden för en syra, en bas och en neutral lösning

·   Redogöra för syrors och basers egenskaper

·   Redogöra för några vanliga syror och baser och deras egenskaper och vad de används till

·   Beskriva hur syror kan avge vätejoner

·   Beskriva hur baser bildar hydroxidjoner

·   Beskriva skillnad mellan starka och svaga syror och baser

·   Beskriva skillnad mellan koncentrerade och utspädda syror och baser

·   Känna till SIV-regeln

·   Förklara vad som sker vid en neutralisation och en utspädning

·   Beskriva hur försurning uppstår, vilka konsekvenser det blir och vad man kan göra åt försurningen.

 

 

Laborativt arbete

·   Undersöka syrors och basers egenskaper

 

·   Planera, genomföra och utvärdera en laboration om neutralisation

Uppgifter

  • Provresultat

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: