Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & hälsa VT-20 åk 2

Skapad 2020-01-09 10:23 i Surteskolan Ale
Grundskola F
Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, • genomföra och anpassa utevistelse och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och • förebygga risker för fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och vatten.

Innehåll

 

Centralt innehåll

Rörelse

 

• Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i

 

redskapsövningar, lekar, danser och rörelse till musik, såväl inomhus som utomhus.

 

• Enkla lekar och danser och rörelser till musik.

 

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelse till musik.

 

• Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

 

Hälsa och livsstil

 

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

 

Friluftsliv och utevistelse

 

• Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

 

• Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

 

• Allemansrättens grunder.

 

• Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse

Kunskapskrav

Bedömning

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 

utföra grovmotoriska rörelser
utföra olika lekar, danser och aktiviteter inomhus och utomhus
förstå och följa regler i flera olika lekar och danser
utföra lekar och rörelser i vatten.
förstå vissa karttecken och kunna orientera dig på skolgårdsområdet.
förstå Allemansrätten grunder
förstå begrepp inom idrott och hälsa
genomföra enklare avslappningsövningar

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:
öva orientering i sal och på skolgården samt gå igenom lättare karttecken
genomföra vandring i skogsterräng (Vättlefjäll)
öva friidrott (hoppa, kasta, springa
förflytta oss i olika redskapsbanor samt träna i olika redskap
utföra rörelser och danser till musikleka lekar inomhus och utomhus
åka till badhuset i Skepplanda 2 gånger och genomgå simprov.
förklara utförligare vad Allemansrätten innebär
tala om olika kroppsdelars och hur de fungerar
öva på enklare lagbollspel
tala om kost och motion
genomföra enklare styrketräningsövningar med den egna kroppen som belastning
förklara begrepp så som kondition och puls

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: