Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 8 VT-20

Skapad 2020-01-09 11:33 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 8 Matematik
I det här kunskapsområdet kommer du att lära dig att använda formler och enheter. Rita tredimensionella objekt, resonera och använda begrepp om geometri

Innehåll

Innehåll

Geometri i två dimensioner - beräkna och undersöka areor och omkrets för månghörningar och cirklar

Geometri i tre dimensioner - volym och olika enheter för prismor, rätblock, klot och cylindrar

Begrepp att kunna

omkrets, cirkel, diameter, radie

area, parallellogram, rektangel, romb, kvadrat, triangel

rätblock, kub, prisma, pyramid, cylinder, kon, basyta, mantelyta

klot

Kunskapsmål

Du ska kunna utföra beräkningar, lösa problem, använda lämpliga enheter för area, omkrets och volym.

Du ska också kunna använda de olika begreppen för att förklara, motivera och resonera kring det du lär i geometri och för att göra uppskattningar och jämförelser mellan de olika geometriska objekten.

Du ska också kunna teckna och tolka uttryck kopllat till geometr

 

Så här jobbar vi

Genomgångar, gruppuppgifter, problemlösning med redovisningar, träningspass och några små kunskapskontroller under vägen. 

Prov preliminärt v.14.

 

Exempel på uppgifter vi kommer att jobba med

Beräkna radien av en cirkel med radien 5 cm.

En kub har kanten 4 cm, beräkna kubens volym.

Hur många centiliter är fyra kubikdecimeter?

Beräkna volymen av ett klot.

Hur ser hänger diametern ihop med cirkelns omkrets?

Rita ett rätblock.

Ett paket med 650 g druvsocker har formen av ett rätblock med måtten 6,5 cm, 9,5 cm och 16,5 cm.  Hur mycket papp går åt för att tillverka sådana paket till ett ton druvsocker? Räkna med 10% extra papp för spill. Avrunda till tiotal kvadratmeter.

Matriser

Ma
Geometri

Rubrik 1

E
C
A

Ma
Matematik åk 7-9, Britsarvsskolan

Matematik

E
C
A
Problemlösning
Hur väl eleven väljer strategier och metoder.
Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du bidrar till att ge förslag på andra sätt att lösa problemet. Du reflekterar över lösningens rimlighet. Du bidrar till förslag på matematiska modeller.
Du löser problem på ett fungerande sätt. Du kan ge något förslag på andra sätt att lösa problemet. Du reflekterar över lösningens rimlighet genom att t.ex. prova olika metoder. Du ger förslag på matematiska modeller som efter viss bearbetning kan användas.
Du löser problem på ett väl fungerande sätt. Du ger förslag på andra sätt att lösa problemet. Du reflekterar över lösningens rimlighet genom att t ex prova olika metoder att lösa problemet på, jämför svaren och resonerar vad som är rimligt. Du ger förslag på matematiska modeller som kan användas.
Begrepp
Hur väl eleven använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du blandar matematiska begrepp med vardagsuttryck. Du beskriver begreppens egenskaper med hjälp av symboler, konkret material eller bilder och använder då olika uttrycksformer.
Du använder matematiska begrepp i bekanta sammanhang. Du kan beskriva likheter och skillnader mellan olika begrepp och kan växla mellan olika uttrycksformer.
Du använder matematiska begrepp i nya sammanhang på ett korrekt sätt. Du beskriver samband mellan olika begrepp och växlar mellan olika uttrycksformer.
Metoder
Hur väl eleven använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.
Du väljer och använder oftast en fungerande metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ett tillfredsställande resultat.
Du väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och att lösa rutinuppgifter med ett gott resultat.
Du väljer och använder lämpliga och effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ett mycket gott resultat.
Resonemang
Hur väl eleven följer och för matematiska resonemang.
Du för och följer matematiska resonemang, ställer och besvarar frågor som till viss del för resonemanget framåt. Du kan till viss del motivera och förklara val av metod.
Du för och följer matematiska resonemang och ställer och besvarar frågor som för resonemanget framåt. Du kan motivera och förklara val av metod.
Du för och följer matematiska resonemang och ställer och besvarar frågor som fördjupar eller breddar. Du kan göra välutvecklade motiveringar och förklaringar av val av metod.
Kommunikation
Visa/berätta/förklara hur man tänkt. Utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer såsom bilder, symboler, diagram, tabeller osv.
Din redovisning går att följa men vissa delar kan saknas. Du försöker använda matematiska uttrycksformer som förklarar uppgiftens innehåll.
Din redovisning är tydlig. Du använder matematiska uttrycksformer för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Din redovisning är tydlig och strukturerad samt visar på alla steg. Du använder korrekta matematiska uttrycksformer för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: