Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 8 - The USA

Skapad 2020-01-09 11:36 i Fuxernaskolan Lilla Edet
We look att sustainable development and other cultural areas in the USA.
Grundskola 8 – 9 Engelska
We're going to work with a country where they speak English: the USA.

Innehåll

Why the USA?

In English class you need to be able to reflect on the way of life in areas where English is spoken. The USA is a country that influences and affects many countries in the world. It is a country that has been both praised and criticized in, for example, areas of politics and culture. That makes it a country important to learn more about and discuss.

 

In the classroom

We are going to look at different areas of life, as well as facts, important places and history. We will read, listen, discuss/present and write. We will also work with words and grammar. At the end there will be a writing assignment.

 

The states

Game: Name that state!

 

Teenage life in the USA

Youtube

The Daily Life of an American Teenager

10 Reasons Why Being A Teenager Is AWESOME

 

 

Texts

Time Magazine: The American Teenager in 2015

 

A young blogger's thoughts about American English 

 

 

 

 

Uppgifter

 • A state in the USA

 • A state in the USA

 • Gleerups: New York

 • Find information about an American Musician

 • A Sound History of the USA

 • American Dreams

 • State Symbols of the USA

 • More difficult: The American Teenager in 2015

 • Wings - Teenage Life in the USA

 • Being a teenager in Sweden today - reflections in the classroom

 • More difficult: New York

 • Homework for Friday week 48: irregular verbs

 • Writing assignment

 • More difficult: The American Teenager in 2015

Matriser

En
The USA

Listening

F
E
C
A
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Reading

F
E
C
A
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Writing

F
E
C
A
Eleven når inte kunskapskraven för E.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Speaking

F
E
C
A
Eleven når inte kunskapskraven för E.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Ny aspekt
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Reflections

F
E
C
A
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: