Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Må bra

Skapad 2020-01-09 11:59 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Med hjälp av filmmediet ska vi arbeta tematiskt och ämnesövergripande utifrån individuella och gemensamma mål.
Grundsärskola 1 – 3 Vardagsaktiviteter Kommunikation Estetisk verksamhet Motorik Verklighetsuppfattning
Vad behöver jag för att må bra? Utifrån denna frågeställning ska vi arbeta tematiskt och ämnesövergripande mot individuella och gemensamma mål under våren 2020.

Innehåll

 

Undervisningen innehåll:

Arbetet syftar till att:

 • medvetandegöra vikten av rörelse, sömn, kost och sinnesupplevelser för att må bra
 • öka elevernas vilja att äta grönsaker
 • öka elevernas fysiska aktivitetsnivå
 • utveckla elevernas teoretiska kunskaper kopplade till ämnet, ex. kroppskännedom, var mat kommer ifrån, tallriksmodell, hygien, klädsel

 

 Under temats gång kommer vi få goda chanser att arbeta med 

 • skapande
 • rytmik
 • spel på instrument
 • dramatiserande
 • olika verktyg
 • bilder
 • kommunikation kring temat
 • enkel teori
 • kroppsspråk
 • rörelse i lek, dans och till musik, både ute och inne
 • kläder efter aktivitet och väder
 • recept, matlagning, hygien, redskap och inköp av livsmedel
 • upplevelser med hjälp av olika sinnen
 • kroppen och kroppsdelars namn
 • IUP-mål som passar in i arbetet

 

Bedömning:

Under arbetets gång, och skriftligt i slutet av arbetsområdet, kommer vi att bedöma elevernas

 • förmåga att reflektera över orsak verkan på temat "Må bra"
 • förmåga att kommunicera och samspela i arbetet 
 • förmåga att delta i olika rörelseaktiviteter samt att röra sig med kroppskontroll ute och inne
 • kroppsuppfattning
 • förmåga att delta i matlagning, hantering av livsmedel och redskap samt att äta grönsaker
 • identifiera sinnen och kroppsdelar
 • teoretiska kunskaper kopplade till temat

Elevernas individuella mål följs upp i respektive IUP.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
  MOT   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  VAA   9
 • Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: