Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅSÖ Planering årskurs 7 Franska (Véronique)

Skapad 2020-01-09 12:24 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Hur lär man sig franska? LYSSNA PRATA LÄSA SKRIVA och PLUGGA! Till en början handlar det bara om att göra sig förstådd, man pratar på, artikulerar, gestikulerar och använder olika strategier för att lyckas! Alla i klassen sitter i samma båt! (dans le même bateau!)

Innehåll

                                    FRANCAIS ÅRSK.7

                                                                      Vecka 2 tom.vecka 22.

                                             Kursinformation vårterminen 2020   

 

Utöver regelbunden kunskapsbedömning är datum för vårterminens prov: Vecka 8 - 19/02 och vecka 17 - 22/04.

 

Läromedel i franska: La nouvelle chouette B

Vi kommer även att arbeta med en del annat vid sidan om boken.

Första veckan presenterar vi oss och kollar kunskapsläget!

MATRIS FINNS ATT LÄSA LÄNGST NER I PLANERINGEN.

 

Jag vill redan nu påminna alla elever om att det är viktigt att:

Studera, öva, och lyssna noggrant så att du förstår.

Fråga när du har försökt men ändå inte förstår (studiestöd måndagar 14.30-16.30) 

Se till att inte komma efter, det blir kämpigt att komma ikapp. Kunskaperna/arbetsmomenten ”går in” i, och är beroende av varandra.

Du måste ta igen det du missat om du varit sjuk.

Be om hjälp om du inte förstår!

 

                                Véronique de La Brosse        veronique.de.la.brosse@edu.stockholm.se

 

                                               VT. Planering Vecka 2 tom. vecka 22

 Lektion:  tisdag, onsdag och torsdag.

 Läxa: onsdag till onsdag.

 

 

Tillfälle:                                                                               Innehåll:                                         Läxa/moment/projekt: 

 

 

v.2 - 3  Avslut Kap.6

           

Från och med v. 3 tom v. 7, projekt "En fransk stad"(onsdagar). Redovisning i klassen vecka 10.

                       

v.4 - 5

Kap.7 Chez les Martin

                                                                                             Beskriva sin bostad                        Kunskapsmoment (läxa)

                                                                                             Hundra och tusental                       Beskriva en bostad

                                                                                             Negationer                                      Räkna hundratal/tusental

                                                                                             Prepositioner                                  Prepositioner/Repetera negationer

                                                                                                                                                    Glosor

v. 6

Kap.7 Fortsättning                                                                 Provmoment delas ut (prov1)

                                                                                            Repetition                                          

                                                                                            Övning                                               

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      

v. 7 - 8

Prov v.8: onsdag den19/02

Kap.8 Les fruits                                        

                                                                                                                                                       Kunskapsmoment (läxa)

                                                                                           Handla frukt                                        Glosor.

                                                                                           -Er verb                                               Handla frukt.

                                                                                           Uttal                                                    Er-verb ändelser.

                                                                                                                                             

 

                                                                                         

v.9                                      VACANCES DE FEVRIER                                                                  

 

 

v.10 -11 

Redovisning "En fransk stad"

Kap.9 Violette Blanc 

                                                                                           Repetition räkna till 100                     Kunskapsmoment (läxa)        

                                                                                           Färgord                                              Glosor.

                                                                                           Adjektivets böjning och placering       Adjektivets böjning och plats

                                                                                           Uttal                                     

                      

 v.12 - 13                          

Kap.10 Les loisirs                                                             Fritidsaktiviteter                               Kunskapsmoment (läxa)

                                                                                           Berätta                                             Rep. -er verb ändelser

                                                                                           Possessiva pronomen.                    Possessiva pronomen

                                                                                                                                                   Glosor

                     

 

v.14

Kap. 11

LA FRANCE                 Provmoment delas ut (prov2)

Realia                         

 

v. 15                                VACANCES DE PÂQUES

 

                       

v.16 -17                 

Repetition

Prov v.17: onsdag den 22/04                                                     

Kap.12 L´heure                                                                                                                      Kunskapsmoment (läxa)

                                                                                               Klockan                                     Klockan  

                                                                                                                                                Glosor.

                                                                                              

                       

                      

v.18 - 19                                                                                 Regioner                                  Kunskapsmoment (läxa)

Kap. 13 Henri Carron                                                           Väderstreck                              Glosor. 

                                                                                               Il y a/ Il n´y a pas de                 à och en

                                                                                               à och en                                    Il y a/ Il n´y a pas de

                                                                                                                                              

                                                                                           

                       

 

 

v.20 - 21

 

Kap.14 Une faim de loup

                                                                            

                                                                                                  Mat och dryck                              Kunskapsmoment (läxa)

                                                                                                  Beställa                                        Uttryck.

                                                                                                  Dialoger/spel                                Glosor.

                                                           

 

 

v.22                    

 Kap.14 Une faim de loup

                             Vecka 22 kunskapsbedömning Kap. 12-14                                                        

                                                                                                  Mat och dryck                               Läxa

                                                                                                  Beställa                                        Uttryck.

                                                                                                  Dialoger/spel                                Glosor.

 

 

 

                             Avslutning: LES GRANDES VACANCES!

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________

 

MATRIS:

ÅSÖ FRANSKA SPRÅKVAL ÅRSKURS 7

Uppnåendemål i slutet av årskurs 9.

 

 
  E C A
Skriftlig uppgift Muntlig uppgift
 
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i framställningar. Du agerar utifrån budskap och instruktioner med ett godtagbart resultat.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i framställningar. Du agerar utifrån budskap och instruktioner med ett tillfredsställande resultat.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i framställningar. Du agerar utifrån budskap och instruktioner med ett gott resultat.
Skrivuppgift
 
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i interaktion. Du kan göra enstaka enkla förbättringar av din text.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar i interaktion. Du kan göra enkla förbättringar av din text.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation i interaktion. Du kan göra enkla förbättringar av din text.
Projekt
 
Du kan i enkel form prata eller skriva om särskilda aspekter som förekommer i regioner där man pratar franska. Du kan också i enkel form jämföra dem med din egen bakgrund. Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan i enkel form prata eller skriva om särskilda aspekter i regioner där man pratar franska. Du kan också i enkel form jämföra dem med din egen bakgrund. Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan översiktligt prata eller skriva om särskilda aspekter i regioner där man pratar franska. Du kan också i enkel form jämföra dem med din egen bakgrund. Du kan välja bland texter samt talat språk av enkel karaktär från olika medier, för att, på ett relevant och genomtänkt sätt, använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Skriftlig och muntlig kommunikation
 
Du kan använda någon strategi för att lösa språkliga problem och förbättra interaktionen.
Du kan välja mellan, och använda några strategier för att lösa språkliga problem och förbättra interaktionen.
Du kan välja mellan och använda flera olika strategier för att lösa språkliga problem i och förbättra interaktionen.
Hör och läsförståelse
 
Du kan i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Du kan översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.

 

                               

 

Uppgifter

 • Föredrag en fransk stad

Matriser

M2
Åsö grundskola Moderna språk 7-9 mall

E
C
A
Förstå tal
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda strategi
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda material
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta och förbättra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera och jämföra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

M2
Åsö grundskola Moderna språk 7-9 mall

E
C
A
Förstå tal
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda strategi
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda material
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta och förbättra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera och jämföra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: