Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Alfabetet

Skapad 2020-01-09 13:08 i Hålta förskola Kungälv
Förskola
Genom vårt tema hoppas vi skapa nyfikenhet och intresse för bokstäver och på så sätt lägga grunden för skriv och läsinlärningen.

Innehåll

Under vårterminen kommer alfabetet genomsyra vår utbildning. Vi vill på ett lustfyllt sätt ge barnen en bra grund för läs och skrivinlärning. 

 

 Mål: 

Bli bekant med ordet alfabetet och vad det är.

Känna igen sitt namn/kunna skriva det. 

Bekanta sig med att det finns både stora och små bokstäver. 

 

 Tillvägagångssätt: 

Veckans bokstav - Vi kommer att ge varje bokstav en egen vecka (några får samsas i en och samma vecka för att vi ska hinna med alla) där just den bokstaven kommer vara i fokus. Barnen får ta med sig saker hemifrån som börjar på berörd bokstav, vi samtalar och uppmärksammar bokstaven vid passande tillfällen i vår utbildning, vi skapar veckans bokstav med hjälp av olika material 

Skrivhörna - en särskild skrivhörna iordningsställs på avdelningen där barnen får möjlighet att kunna sitta avskilt. Här kommer finnas skrivmaterial, mallar med bokstäver, ord och namn. En iPad kommer också att ligga där som är låst på appen skolstil. 

Trollet i skogen. Under vår skogsdag träffar vi trollet som får hjälp av barnen att lära sig alfabetet 

Egna namnet – vi kommer att synliggöra barnens namn på olika platser, tex vid bordsplaceringar, i samlingen där det kan användas på många olika sätt. 

Eget material – barnen kommer få en egen skrivbok och de som vill kommer få arbetsblad att arbeta med.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: