Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAGOTEMAT

Skapad 2020-01-09 13:40 i Storkskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I sagans fantastiska värld kan allt hända - och händer! Här träffar du ondsinta styvmödrar, djur som kan tala, troll och charmerande prinsar! Vi ska läsa sagor, lyssna på sagor och strax skriva en alldeles egen!

Innehåll

SAGOTEMA - sagor, myter och fabler

 

Syfte

* Genom att läsa, diskutera och skriva sagor ska du utveckla ditt tal och skriftspråk.

* Du ska utveckla din förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 

* Du ska möta samt få kunskaper om skönlitteraturen från olika tider och skilda delar av världen.

 

Konkretiserade mål

* När du läser, analyserar och diskuterar sagor övar du din språkliga förmåga.

* När du skriver en egen saga och sedan läser upp den för  en grupp kamrater övar du din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift. Du övar också din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

* När du skriver din egen saga övar du din förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

* När du läser och lyssnar på uppläsningar av sagor och skriver referat och nyhetsartikel om dessa övar du din förmåga att  förstå och resonera kring budskap i olika verk.

 

Undervisningens innehåll

1. Intro: Uppläsning av sagan Djävulens tre hårstrån. Analys av sagans typiska drag. 

 

2. Skriv en notis som sammanfattar sagans innehåll (G-classroom).

 

3. Genomgång av sagans miljöer, karaktärer och typiska intriger. (PPP = Place, Person, Problem.) Eleverna antecknar inför analys av kommande läsning och eget skrivande.

 

 

4. Vi läser sagor tillsammans (häfte). Eleverna skriver korta sammanfattningar i G-classroom, utifrån PPP.

 

5. Vi lyssnar på sagor tillsammans (youtube: Den lilla flickan med svavelstickorna m.fl) 

 

 

 

6. Eleverna läser i den digitala gleerupsläroboken om olika typer av sagor m.m. och arbetar med tillhörande textfrågor (instruktion i classroom).

 

7. Vi läser klassiska grekiska myter och arbetar med sammanfattningar av dessa (vi skriver  i classroom).

 

7. Skriv en egen saga (instruktion i classroom).

 

8. Uppläsning av din egen saga (eventuellt för elever i åk 2-3).

 

9. Skriv en nyhetsartikel som utgår från händelserna i din egen saga.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: