Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fast food, year 7

Skapad 2020-01-09 13:41 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Where does fast food come originally from? What do you know about fast food culture in the USA? Is there a fast food culture in Sweden?
Grundskola 7 Engelska
Where does fast food come originally from? What do you know about fast food culture in the USA? Is there a fast food culture in Sweden?

Innehåll

Syfte

Vi kommer att träna oss i att förstå texter (läs- och hörförståelse), uttrycka våra åsikter muntligt och skriftligt samt reflektera över levnadssätt vad gäller matkulturen i USA och även jämföra detta med svenska förhållanden.

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna:
- förklara begreppet "fast food culture",
- förklara begreppet "couch potato",
- berätta om och jämföra snabbmatskulturen i USA och Sverige,
- berätta om och jämföra sättet att leva i USA och Sverige,
- uttrycka egna åsikter om snabbmatskulturen med stöd av argument,
- föra en dialog för att beställa mat och klaga över beställningen på en restaurang,
- återberätta texten "A bottle of Coke" med hjälp av stödmeningar,
- skriva om en utvald snabbmatsrätt och presentera det muntligt framför klasskamrater, 
- formulera meningar, frågor och negationer i dåtid (Past Simple) samt oregelbundna verb (andra formen).


Arbetsformer och materiel

Vi kommer att arbeta i grupper, parvis och individuellt.
Grupparbete - diskussion kring frågor om snabbmatskulturen i USA och Sverige, sätt att leva i båda länder, ett projekt om en utvald snabbmatsrätt - muntlig framställning. 
Parövningar
Individuellt - arbete med övningar i övningsboken , arbete med Past Simple", formulering av egna åsikter kring snabbmatskulturen.

Good stuff B, Textbook and workbook, 

Film: Supersized PR/ Supersize Me

 

Bedömning

Muntlig presentation om en snabbmatsrätt 

Jag kommer att bedöma dina förmågor enligt den bifogade matrisen.

Förstå talade engelska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Fast food

På väg; Du måste arbeta med denna aspek
E
D
C
B
A
Välja & använda strategi 4
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
skrift *
7
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
skriftligt * 10
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: