Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldens hemlighet

Skapad 2020-01-09 13:47 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
"Det afrikanska hjärtat är som solen, stort, rött ett blodfärgat sidentyg." Det här är berättelsen om Maria och Sofia, en flicka som dog och en flicka som överlevde.

Innehåll

Vi läser boken Eldens hemlighet tillsammans och enskilt, som läsläxa, arbetar med läsförståelsen av boken genom att skriva sammanfattningar, reflektera och diskutera innehållet.

Uppgifter

 • Eldens hemlighet skrivuppgift

 • Eldens hemlighet skrivuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Eldens hemlighet

LÄSA
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt.
Eleven kan läsa skönlitteratur med gott flyt.
Eleven kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag., på ett i huvudsak fungerande sätt,
Eleven kan läsa skönlitteratur och välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag, på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av textens innehåll.
Eleven visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
Eleven visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
Elevens sammanfattningar innehåller viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Elevens sammanfattningar innehåller relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Elevens sammanfattningar innehåller god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande.

SKRIVA
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan skriva en text om boken med viss språklig variation och enkel textbindning.
Eleven kan skriva en text om boken med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva en text om boken med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva en text om boken med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en text om boken med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en text om boken med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

SAMTALA
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan samtala om och diskutera bokens innehåll genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera bokens innehåll genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera bokens innehåll genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: