Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

To read a novel

Skapad 2020-01-09 13:50 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Du får möjlighet att läsa en bok på engelska och arbeta med ditt ordförråd.

Innehåll

To read an English novel

Syfte

  • förstå och tolka innehållet i olika slags texter
  • formulera sig i tal eller skrift

 

Konkretisering av kunskapskraven

  • Du kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer (här: skönlitteratur). Du visar att du förstår genom att översiktligt berätta om, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. 
  • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig med ett enkelt, begripligt och relativt sammanhängande språk. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

 

Centralt innehåll

  • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden
  • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form
  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner

 

Mål för arbetsområdet

Ø  Du ska kunna läsa en engelsk skönlitterär bok och förstå innehållet i den

Ø  Du ska kunna redovisa boken skriftligt eller muntligt så att innehållet framgår

Ø  Du ska kunna säga vad du tycker om boken och varför du tycker så

Ø  Du ska utöka ditt ordförråd

Ø  Du ska visa att du kan använda ordbok

 

Genomförande/Det här gör jag

*    Jag läser en bok på engelska och redovisar den muntligt eller skriftligt

*    Jag gör min egen ordlista med 25 – 50 nya ord

 

Så här visar jag vad jag kan

v  Jag redovisar innehållet i boken muntligt

v  Jag visar att jag har lärt mig nya ord genom ett test

v  Jag visar att jag kan arbeta på egen hand

Bedömning

Se matris.

Den muntliga redovisningen måste innehålla:

o   Fakta om boken (författare, år)

o   Handlingen (hela)

o   Huvudpersoner (hur de ser ut och är som personer)

o   Omdöme och motivering (om personer och handling)

 

Good luck!

Christel

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: