Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glasögon

Skapad 2020-01-09 13:51 i Mörtviksskolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Teknik
Många människor använder i dag glasögon för att bättre kunna se och leva och arbeta men hur gjorde man förr? Hur kommer framtidens glasögon att se ut? Hur ser en glasögonbåge ut och hur fungerar den? Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling.

Innehåll

Uppdraget

Ett företag som tillverkar glasögonbågar vill förbättra sitt utbud. De vill att deras glasögonbågar ska kunna anpassas till olika målgrupper eller till speciella tillfällen. Uppdraget består av att hjälpa företaget att utveckla och förbättra sitt utbud genom att utforma glasögonbågar.

 

Undervisningens mål

När du arbetat med det här området ska du:

- förstå hur gångjärnet används och fungerar i några tekniska lösningar, hur glasögonbågar är uppbyggda och vilka material de är gjorda av.
- utarbeta en idéskiss till glasögonbåge för en specifik målgrupp där gångjärn används för att förbinda delarna i glasögonbågen med varandra.
- utforma en modell av glasögonbågen för din målgrupp utifrån den idéskiss du har valt.
- förstå hur gångjärnsmekanismen fungerar.
- förstå hur glasögon har förändrats över tid och en medvetenhet om vilken betydelse glasögon har för människan.

 

Språket i arbetsområdet

Begrepp - gångjärn, glasögon, glasögonbåge, målgrupp, förbinda, modell, slipat glas, mekanisk, material

 

Språkligt stöd - Stödmall för utvärderingen. Stödfrågor för det digitala portföljen. Presentationsmall för det muntliga redovisningen. Fota - skriva till bilder

Skapa sammanhang - Titta på olika modeller av glasögon. Fundera kring glasögonens historia. Prata utifrån egna erfarenheter. Dra paralleller och visa hur andra teknikutvecklare arbetar.

Främja språkanvändning - Kooperativa strukturer för par/gruppdiskussionerna. Muntlig redovisning 

 

Hur?

- titta på bilder, samtala och diskutera.
- titta på film
- läsa texter - svara på frågor utifrån diskussion
- dokumentera i en digital portfölj
- skissa
- konstruera
- diskutera och redovisa i grupper

 

Bedömning

Bedömningen kommer att göras på elevernas dokumentationer (digitala portföljer)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik åk 6

F
E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Konstruktioner
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används..
Genomförande, Ideer och modeller
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Underarbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Resonemang, förändring över tid
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: