👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- Geometri åk 7

Skapad 2020-01-09 13:55 i Norretullskolan Kristianstad
Planeringsmall för Norretullskolan i Kristianstad
Grundskola 7 Matematik
Geometri finns runt omkring oss i vardagen och är viktig att känna till. Många föremål omkring oss kan beskrivas som geometriska figurer. Straffområdet framför fotbollsmålet är t ex rektangel, medan bollen liknar en figur som kallas klot. Geometri behöver man i många olika yrken t ex Arkitekt, Ingenjör, Byggnadsarbetare och även vid matlagning.

Innehåll

Om arbetet

 I Geometri ska ni :

 • få kunskaper om vanliga enheterna och prefix

 • kunna de geometriska begreppen

 • uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer

 • använda gradskiva

 • kunna metoder för beräkning av area och omkrets av geometriska figurer samt enhetsbyten i samband med detta.

Följande kommer att bedömas.

 • Hur du deltar på lektionerna, muntliga och skriftliga prov samt laborativt arbete.
 • Vilken kunskap du har om begrepp och sambanden mellan begreppen.
 • Vilka metoder du väljer för att lösa uppgifter samt hur väl metoderna genomförs.
 • Hur du löser problem och vilken strategi du väljer.
 • Hur väl du resonerar, drar slutsatser och analyserar
 • Hur du redovisar muntligt och skriftligt samt hur du använder matematiska uttrycksformer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når