Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urtid till forntid

Skapad 2020-01-09 14:00 i Gaddenskolan Fristående Grundskolor
I det här projektet kommer du få arbeta med urtiden och forntiden.
Grundskola 2 – 3 Biologi Svenska SO (år 1-3) Teknik NO (år 1-3)
Under vårterminen kommer vi att resa tillbaka i tiden. Vi fortsätter från Big Bang som vi talade om under hösten och avslutar med järnåldern.

Innehåll

Syfte

 

Syftet med projektarbetet är att du skall få förståelse för livets uppkomst och utveckling. Jag vill att du skall få perspektiv på under vilka tidsrymder jordens, djurens och människans existens spänner över. Dessutom är faktainhämtning, källkritik och skapande av vetenskapsbaserade texter centralt under arbetets gång.

 

Arbetssätt

Under projektets gång kommer vi att:

 • se på filmer, bilder och söka information på internet.
 • lyssna på berättelser om livet under forntiden.
 • läsa faktatexter.
 • skriva egna faktatexter.
 • arbeta med en Projektbok med bilder och texter.
 • bygga/konstruera föremål i olika material som har koppling till temat.
 • få mer kunskap om våra Nordiska gudasaga, genom att lyssna på olika berättelser.
 • leta spår av forntiden i vår närhet.
 • skapa en gigantisk tidslinje runt klassrummet.

Redovisning och bedömning

Efter avslutat temaarbete ska du kunna:

 • beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.
 • berätta lite om människans och jordens tidiga historia.
 • ge exempel på människans levnadsvillkor under någon av forntidens perioder.
 • ge exempel på några viktiga händelser/upptäckter som har drivit utvecklingen framåt.
 • känna till tidsbegreppen urtid, istid, stenålder, bronsålder och järnålder.
 • kunna placera in enstaka perioder av livets utveckling på tidslinjen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: