Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt åk 8

Skapad 2020-01-09 14:03 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med olika skönlitterära böcker som alla är kopplade till andra världskriget och/eller Förintelsen. Vi kommer att läsa och skriva läslogg, svara på frågor om bokens innehåll, fundera över bokens budskap samt försöka hitta kopplingar mellan boken och dess författare.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det här arbetsområdet ska du utveckla din förmåga att:

 • Skriva olika typer av texter utifrån boken du har läst.
 • Läsa och resonera kring bokens innehåll.
 • Anpassa ditt språk efter texterna du skriver.
 • Följa normer och regler i det svenska språket när du skriver. 
 • Söka information från olika källor.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • Läsa och visa läsförståelse genom att svara på frågor om boken. 
 • Hitta olika typer av budskap i boken. 
 • Se kopplingar mellan boken och författaren.

Hur ska det bedömas?

 • Läslogg

Undervisning och arbetsformer

 • Eget arbete
 • Genomgångar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: