Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3

Skapad 2020-01-09 14:17 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Musik Åk 3
Grundskola 3 Musik
Detta arbetar vi med i musik under vårterminen

Innehåll

Till eleverna

Målet med musikundervisningen denna termin är att du ska: 

 • utveckla din egen sångförmåga, genom unison-, kanon- och växelsång
 • lära dig att spela fler instrument tillsammans med andra
 • lära dig notvärden, stamtonerna och några musiksymboler
 • lära dig om blåsinstrument, tangentinstrument och stränginstrument
 • utveckla din förmåga att lyssna på musik och kunna berätta om det du hört
 • introducera improvisation, att skapa i stunden på ett instrument, med sång eller genom rörelse 

Under terminens gång kommer du att:

 • lära dig spela Boomwhackers
 • lära dig spela Xylofon
 • lära dig spela en Ukulele
 • lära dig spela en enkel melodi på piano
 • Sjunga växel-, kanon- och unison sång, samt öva sång inför avslutning
 • lära dig några sånger av några kända svenska visdiktare, Lennart Hellsing, George Riedel och Alice Tegner samt några visor från andra länder.
 • fortsätta med veckans instrument och musiklyssning, vi lär oss om Bach, Beethoven och Mozart
 • Arbeta med olika musikaliska symboler och begrepp, vi lär oss noter
 • prova att skapa och improvisera fram rörelser, ljud och toner.
 • Vi gör ljud till en berättelse
 • Vi gör egen text till given melodi

Du kommer redovisa ditt arbete genom att:

 • sjunga och spela med under lektionerna
 • delta i övningar  

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • sjunga och spela med under lektionerna
 • delta i övningar  

Bedömningen sker fortlöpande under musiklektionerna.

 

I matrisen nedan så ser du de olika utvecklingsstegen i de olika arbetsområdena

som vi sammanfattningsvis arbetar med på musiken i åk 1-3.

 

Kommentar:

Vi har pga coronaviruset, spelat mindre instrument, t.ex. piano, som vi skulle ha bekantat oss med. 

Vi har inte hunnit med att arbeta med de skapande delarna.

Det centrala innehållet i musik fördjupas i åk 4-6 så då återkommer dessa aspekter och vi jobbar vidare med det.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik, Åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Musicerande
Sång
Jag kan delta i unison sång och enkel växelsång.
Jag kan sjunga kanon och växelsång.
Jag kan sjunga på olika sätt vad gäller styrka, karaktär mm beroende på sångens text och/eller sammanhang.
Musicerande
Rytm
Jag kan tillsammans med andra spela och hålla en puls.
Jag kan tillsammans med andra spela och hålla en enkel rytm till en sång eller spelad melodi. Jag kan spela korta och långa notvärden (t ex fjärdedelsnoter och halvnoter) mot varandra i grupp.
Jag kan spela ett enkelt rytmkomp på något rytminstrument eller trumset och jag kan också ackompanjera en enkel sång eller melodi med ett rytminstrument.
Musicerande
Melodi
Jag känner till vad en melodi är.
Jag har fått prova att spela enkla melodier på något instrument.
Jag kan spela en enkel melodi på något instrument.
Musicerande
Ackordspel
Jag har fått prova på olika instrument.
Jag har fått prova på att spela enstaka ackord på piano, keyboard, gitarr eller ukulele.
Jag kan spela 1-3 ackord på piano, keyboard, gitarr eller ukulele.
Musicerande
Basspel
Jag känner till olika basinstrument.
Musikskapande
Jag deltar och följer rörelser i sång-, dans- och rörelselekar. Jag kan tillsammans med andra hitta på egna rörelser till en sång.
Jag kan gestalta sånger och berättelser med hjälp av ljud, rytmer och rörelser.
Jag kan skapa en ny text till en melodi jag känner till eller en enkel melodi till en text.
Musikens verktyg
Teori
Jag känner till begreppen puls, rytm och melodi.
Jag har fått se ett urval av noter och musikaliska tecken. Jag kan höra om en ton är hög eller låg.
Jag känner till begreppen not, takt och ackord. Jag känner till några notvärden (hur de ser ut och deras funktion).
Musikens sammanhang och funktioner
Reflektion och analys
Jag kan lyssna aktivt på musik.
Jag kan samtala om de tankar, känslor, associationer och bilder som uppkommer när jag lyssnar på musik.
Jag kan samtala om vad i musiken som framkallar olika tankar, känslor, associationer och bilder.
Musikens sammanhang och funktioner
Musik och samhälle, musikhistoria
Jag kan sjunga några barnvisor och några sånger som anknyter till vardagliga och högtidliga sammanhang.
Jag kan sjunga sånger som anknyter till vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de viktigaste psalmerna.
Jag kan sjunga några nordiska barnvisor och flera sånger som anknyter till vardagliga och högtidliga sammanhang.
Musikens sammanhang och funktioner
Instrumentkännedom
Jag kan använda olika rytminstrument och kan namnen på ett urval av dessa.
Jag kan namnen på några instrument ur grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument samt vet hur de låter och ser ut.
Jag kan namnen på flera instrument ur grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument samt vet hur de låter och ser ut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: