Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiska uttryckssätt kopplat till text

Skapad 2020-01-09 14:18 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Efter läsning av boken "Divergent" har vi lyssnat på författarens låtval när hon arbetade med boken. Eleverna ska nu göra egna musikkopplingar till boken/filmen och göra en muntlig presentation inför klassen.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Musik sätter stämningen och tonen i filmer, det kan få oss att känna på olika sätt och förstärka budskap. Ni kommer få ta del av författaren Veronica Roths musikval när hon arbetade med boken "Divergent". Därefter är det er tur att göra samma sak.

Innehåll

Vi kommer de närmsta veckorna arbeta med att kombinera estetiska uttryck (i det här fallet musik) med text. Förra terminen läste vi boken Divergent och såg även filmen och därefter fick ni skriva om temat och budskapet i boken. Ni ska nu ta hjälp av er resonerande text "Tema och budskap" och fundera på vilken låt som du tycker passar till ditt tema eller budskap. Låten ska förstärka och levandegöra budskapet eller temat och skapa en stämning. Tänk både på musiken och låttexten och ta hjälp av dina anteckningar från lektionerna. 

 

I slutet av det här momentet ska du skriva en kortare text, spela upp din låt inför klassen och hålla en kort presentation om hur du tänkte när du valde låten.

 

Presentationen ska vara ca. 2 minuter (utan låt) och ska innehålla:


1. Presentation av ditt tema eller budskap, förklara hur du resonerat när du valt det och ge exempel från boken/filmen som underbygger dina resonemang

2. Spela upp din låt

3. Motivera varför låten förstärker ditt tema eller budskap och förklara för klassen hur du tänkt

Matriser

Sv SvA
Estetiska uttryckssätt kopplat till text

Rubrik 1

 • Sv  7-9   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9   Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Sv  7-9   Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  E 9   Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Sv  E 9   Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9   Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 9   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • Sv  C 9   Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
 • Sv  C 9   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9   Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  C 9   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • Sv  A 9   Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
 • Sv  A 9   Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9   Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  A 9   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: