Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2020-01-09 14:20 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
I det här arbetsområdet kommer du att lära dig vad som är typiskt för en novell, Läsa noveller samt att skriva en egen novell.
Grundskola 8 Svenska
En novell är en kort berättelse som bara innehåller ett fåtal karaktärer. Novellen utspelar sig under kort tid och kan handla om nästan vad som helst. Den följer en dramaturgisk kurva.

Innehåll

Skriv din egen novell

I arbetet med noveller kommer vi tillsammans att läsa och prata om noveller. Vi kommer att se på texttypens uppbyggnad genom att analysera olika noveller. Du kommer som slutuppgift att få skriva din egen novell. I arbetet med noveller kommer vi att gå igenom den dramaturgiska kurvan. Vi kommer även att gå igenom följande:

Början, man kan välja att börja en novell på olika sätt:

 • en kort person- och miljöbeskrivning
 • Mitt i en spännande händelse, in medias res
 • Med en återblick, huvudkaraktärer börjar med att berätta om något som har hänt tidigare
 • Inre monolog, vi får ta del av huvudkaraktärens tankar och känslor
 • Novellen kan också börja med dialog; dialogen kan handla om vilka huvudkaraktärerna är, hur deras relation ser ut, vilken konflikten är etc.

Novellen ska innehålla en konflikt som byggs upp hela tiden.

Du kan genom hela berättelsen plantera små frön som utvecklas under berättelsens gång och som hela tiden intensifieras. Du ska använda hela novellen för att bygga upp spänningen kring konflikten. När vi närmar oss novellens höjdpunkt är det som mest spännande. Här kommer vändpunkten och vi anar hur det ska sluta, men vi kan aldrig vara riktigt säkra. Det är inte förrän i slutet som vi får veta hur det faktiskt går.

Slutet, en novell kan sluta lyckligt eller olyckligt. Ibland är slutet överraskande. ibland väljer författaren att inte berätta exakt hur det slutar, utan läsaren får dra sina egna slutsatser. Det kallas för öppet slut.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Skriva novell

Skriftlig produktion

F
E
D
C
B
A
Skriva
Innehåll
Eleven kan skriva en novell med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande uppbyggnad med början, dramaturgisk kurva, konflikt och slut.
.
Eleven kan skriva en novell med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning
.
Eleven kan skriva en novell med god språklig variation, välutvecklad textbindning
Ny aspekt
Skrivregler
I huvudsak fungerande anpassning till texttypen novell, språkliga normer och strukturer.
Relativt väl fungerande anpassning till texttypen novell, språkliga normer och strukturer.
Väl fungerande anpassning till texttypen novell, språkliga normer och strukturer.
Ny aspekt
Person -och miljöbeskrivningar
Novellen innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Novellen innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Novellen innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Ny aspekt
Berättargrepp/Dramaturgi
Berättargrepp och dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Berättargrepp och dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Berättargrepp och dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: