Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck Europa, Norden och Baltikum

Skapad 2020-01-09 14:38 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Vi kommer att arbeta med Norden och Baltikum samt de nordiska språken. Vi kommer att följa Holger och Mårten i Geografens testamente och se filmer från de nordiska och baltiska länderna. Vi kommer också att läsa texter och diskutera vad vi sett och läst samt reflektera kring egna erfarenheter och förkunskaper.
Grundskola 5 Svenska Geografi
Du kommer nu att få lära dig mer om Norden och de baltiska länderna. Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de nordiska och baltiska länderna vad gäller språk, miljö, natur, befolkning, storlek, naturtillgångar och vad de flesta människorna arbetar med.

Innehåll

Mål

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att;

 • använda och förstå kartan,
 • namnge de nordiska och de baltiska länderna, deras huvudstäder, viktiga städer, hav och berg,
 • få förståelse för hur det geografiska läget och naturtillgångar påverkar invånarantal och vad man livnär sig på,
 • se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna och dess natur- och kulturgeografi,
 • få kunskap om de olika nordiska språken samt höra och se likheter och skillnader dem emellan.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Titta på faktafilmer samt följa "Geografens testamente".
 • Använda läroböcker och arbeta med innehållet.
 • Arbeta med olika typer av kartor samt träna på att tyda dessa (t ex tematiska, topografiska m fl).
 • Lyssna på samt läsa om och på de olika språken.
 • Jämföra likheter och skillnader mellan länderna.

Bedömning 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Namnge och visa läge på några orter, berg, hav och vatten i Norden och Baltikum.
 • Förklara olika geografiska begrepp som hör till arbetsområdet.
 • Beskriva naturlandskapen i Norden och Baltikum, (fjäll, skog mm.).
 • Berätta om var befolkningen bor och varför.
 • Se likheter och skillnader mellan de nordiska och baltiska ländernas natur- och kulturgeografi.
 • Se likheter och skillnader mellan de nordiska språken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: