Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mats Berggren x 2

Skapad 2020-01-09 14:41 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under veckorna 49-5 ska vi jobba med böcker av författaren Mats Berggren. Du ska läsa två titlar av honom och reflektera kring dessa. När du har läst dina två titlar ska du delta i ett boksamtal med elever som har läst samma två titlar.

Innehåll

Du kommer att läsa två av tre titlar av författaren Mats Berggren

 • Onsdag kväll strax efter sju
 • Jag ljuger bara på fredagar
 • Språkresan

Under läsningen av varje bok besvarar du frågor som finns i uppgift i Unikum. Svaren på dessa frågor är sedan ditt underlag för det slutliga boksamtalet som genomförs i lärarledd grupp. 

Uppgifter

 • Mats Berggren - titel 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris boksamtal

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du mycket god läsförståelse.
Ny aspekt
Samtal
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ny aspekt
Analys
Du kan utifrån egna erfarenheter och olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i ditt verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i ditt verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i ditt verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: