👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2020-01-09 14:45 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola F – 3 Matematik
Vi kommer i det här området arbeta med att mäta längd och sträckor samt geometriska former.

Innehåll

Geometri

 

Syfte

 • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.  
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

 

 Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 •  mäta och rita sträckor.
 • uppskatta och mäta längder.
 • växla mellan olika längdenheter, cm och m.
 •  kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar efter givna mått.
 •  kunna räkna ut figurers omkrets och känna till vad area innebär.
 • känna till egenskaper och kunna namn på några geometriska objekt:

punkt, linje, sträcka, triangel, cirkel, kvadrat, rektangel, klot, kon, cylinder och rätblock.

 • begreppet vinkel, rita ut vinkeltecknet och skilja en rät vinkel från trubbig och spetsig.
 • känna igen månghörningar genom antalet hörn, sidor och vinklar.

 

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter:

 • Gemensamma elevaktiva genomgångar och gruppövningar.
 • Använda mini-whiteboard samt praktiskt arbete med mätning.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Favoritmatematik.
 • EPA- diskussioner.


Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt muntliga och praktiska arbete i par/grupp.
 •  Ditt skriftliga arbete på lektionerna.
 •  Exit-tickets.
 • Resultat på diagnos och lärarens observationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3