👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud

Skapad 2020-01-09 14:50 i Grebbestadsskolan Tanum
I detta område kommer du att få lära dig mer om ljud och ljus och om hur de sprids. Du kommer även få lära dig hur ögat och örat är uppbyggt och hur det går till när vi ser och hör.
Grundskola 5 Biologi Fysik
Vi ska lära oss hur ljud uppstår och om olika slags ljud och begrepp.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Målet med detta arbetsområde är att kunna:

* kunna förklara vad ljud är

* skillnaden mellan ljud och buller

* känna till begreppen decibel och frekvens

* kunna örats uppbyggnad och dess funktion

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du kommer att få visa dina kunskaper muntligt genom att delta i diskussioner under genomgångarna och under de praktiska övningarna och undersökningarna.

Du kommer att få visa dina kunskaper skriftligt genom arbeta med uppgifter om ljud och i slutet av arbetsområdet utföra ett skriftligt prov där du visar att du har inhämtat kunskaper i arbetsområdet. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Så här kommer vi att arbeta:

* Vi kommer att ha genomgångar om ljud.

* Vi kommer att utföra enkla experiment och diskutera resultaten.

* Vi kommer att studera örat.

* Vi kommer att se på filmer som är anpassade till detta arbetsområde.

* Läsa faktatexter som hör till arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6