Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Metod och undersökning

Skapad 2020-01-09 14:55 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Psykologi
I det här momentet undersöker vi hur forskning ser ut inom psykologin.

Innehåll

1. Individuellt utförande av ett experiment. Vi ser vad som händer när vi praktiserar affirmationer

2. Ta del av utförda experiment inom psykologin

3. Utformning av eget experiment i grupp samt utvärdering av detta

Matriser

Psk
Metod och undersökning

Rubrik 1 Metod och undersökning

Aspekt 1
Tillämpning av psykologiska teorier och modeller samt experiment och observationer
Du formulerar med viss säkerhet enkla psykologiska frågeställningar och väljer med viss säkerhet någon psykologisk teori och modell. Du prövar frågeställningarna med hjälp av givna experiment och observationer.
Du formulerar med viss säkerhet psykologiska frågeställningar och väljer med viss säkerhet några psykologiska teorier och modeller. Du prövar frågeställningarna med hjälp av valda experiment och observationer samt genomför experimenten och observationerna med tillfredsställande resultat.
Du formulerar med säkerhet komplexa psykologiska frågeställningar och väljer med säkerhet några psykologiska teorier och modeller. Du prövar frågeställningarna med hjälp av valda experiment och observationer, motiverar dina val samt genomför experimenten och observationerna med gott resultat.
Aspekt 2
Utvärdering av utförd undersökning
Du för enkla resonemang om resultatet och drar enkla slutsatser.
Du för välgrundade resonemang om resultatet och drar välgrundade slutsatser.
Du för välgrundade och nyanserade resonemang om resultatet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: