Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKRIVA SAGOR ÅK4

Skapad 2020-01-09 14:57 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Träna läsning och läsförståelse.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Skriva sagor

Innehåll

Du ska träna på att skriva sagor som har början, mitten och slut.

Du ska träna på att använda punkt och stor bokstav i dina sagor.

Du ska träna på att sätta en passande rubrik till dina sagor.

Du ska träna på att skriva med typiska kännetecken för sagor.

Uppgifter

 • Sagofigurer del 2

 • Sagofigurer del 2

 • Sagofigurer

 • Sagofigurer

 • Sagofigurer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
SKRIVA SAGOR ÅK4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva sagor med röd tråd
Eleven kan skriva sagor med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation
Eleven kan skriva sagor med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva sagor med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Stavning och punkt/stor bokstav
I sagor kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
I sagor kan eleven använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
I sagor kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Kombinera bild och text
Kombinerar saga med bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt och förstärker och levandegör sagornas budskap.
Kombinera saga med bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt och förstärker och levandegör sagornas budskap.
Kombinera saga med bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och förstärker och levandegör sagornas budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: