Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 lå 19/20 Gunnesboskolan

Skapad 2020-01-09 14:58 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska
Du ges möjligheter att utveckla din läsning på din egen nivå och skriva enkla texter. Du kommer att få erfarenhet av att lyssna och uttrycka dig i grupp. Du kommer att bli uppmuntrad att delta i diskussioner och uttrycka din åsikt.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi jobbar med läs- och skrivutveckling med ett språkutvecklande material.
Vi kommer att använda tal- och skriftspråket på varierande arbetssätt och med olika lärverktyg för att nå alla elever
utifrån deras förmåga och öka varje elevs motivation att lära sig. 

Eleverna kommer att få möjligheter att arbeta ämnesövergripande i sin skriv- och läsutveckling.
Vi strävar efter aktivt lärande elever som i demokratisk anda kan vara med och utöva ett större inflytande över sin utveckling.
Här vill vi ge eleverna möjligheter att prova olika arbetssätt och arbetsformer. Detta genom att låta eleverna vara kreativa, skapa och kommunicera med hjälp av ljud, bild, musik, drama, rytmik och rörelser mycket i enlighet med Bornholmsmodellen.  

När eleverna får använda språket genom att tala, läsa, skriva och tänka i olika meningsfulla sammanhang utvecklar de sina språkliga förmågor.

Undervisningens innehåll: Hur?

Genom olika språkutvecklande material lär vi oss ljuda och hur bokstäver och ljud relaterar till varandra.

Vi stödjer barnen att välja litteratur på sin egen nivå, så att de får ständig träning i och inspireras att utveckla sin läsning.

Vi övar oss i att ta och ge instruktioner genom lekar, spel och i olika situationer under lektionstid.

Eleverna tränar sig på att lyssna på varandras erfarenheter, åsikter och idéer samtidigt som de själva också får tillfälle att uttrycka sig i grupp.

Eleverna uppmuntras att delta i diskussioner såväl etiska som erfarenhetsbaserade frågor som uppkommer i samband med olika teman.

 

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga:
-  att skriva enkla texter med ljudenlig stavning, gärna till en bild
-  att läsa enkla texter med ljudenlig stavning
-  att ta och ge enkla muntliga instruktioner
-  att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer 
-  att delta i diskussioner och säga vad du tycker och förklara varför du tycker så

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: